Niets doen is geen optie

Niets doen is geen optie, de belangen van Krommenie moeten we onder de aandacht blijven brengen! Bij iedereen die het weten wil verkondigen wij ons standpunt, de gemeenteraad, de provincie, de Tweede Kamer, we overwegen onze petitie te overhandigen in de Tweede kamer.

We hopen daarom op veel ondersteuning in de vorm handtekeningen onder onze petitie,

ruim 1600 ondertekenaars gingen u voor, we moeten toch met Saendelft erbij, op minimaal 2500 ondertekenaars kunnen komen.


Stand van zaken van het overleg aanleg verbinding A8-A9, zorgen over de fijnstof, ultra fijnstof en geluidsvervuiling.


Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen op korte termijn in overleg met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de verbinding A8-A9 en de Stelling van Amsterdam. Aanleiding is het advies van ICOMOS over de Verbinding A8-A9 die het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam raakt. In dit advies geeft ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO, aan dat geen van de drie voorliggende alternatieven voor de Verbinding A8-A9 acceptabel is.


Het lijkt wel of het ongeschonden handhaven van de Stelling van Amsterdam, belangrijker is dan de gezondheid van de bewoners van de omliggende woonkernen, terwijl de Stelling al op 9 plaatsen door andere wegen is doorkruist.


In het verleden zijn door ICOMOS verschillende adviezen uitgebracht over de verbinding tussen de snelwegen A8 en A9. ICOMOS heeft eerder geen alternatieven voor de verbindingsweg uitgesloten. De reactie die ICOMOS in april 2017 gaf op basis van visualisaties een duidelijke voorkeur voor het Nul-plusalternatief te zien. De provincie constateerde echter dat het Nul-plusalternatief geen oplossing is voor het leefbaarheidsprobleem in Krommenie en Assendelft.


De situatie in het scholengebied wordt eigenlijk onhoudbaar, in het spitsuur, als de leerlingen naar en uit school gaan, staat de N203 vol met auto's.

De Metropool Regio Amsterdam geeft de Regio de opdracht, om nog tienduizenden woningen te bouwen, in Kreekrijk Assendelft wordt al volop gebouwd, ook starten binnenkort de bouwplannen in Krommenie Plan Provily en de Slibkuil. Het wordt steeds drukker, dagelijks groeien de files.

We willen verlost worden van de overlast en weer plezierig wonen in Krommenie.


Deze introductie geeft een beknopte indruk van de stand van zaken, de brief is het standpunt van het Platform. Wij vragen de bewoners in het gebied die de Petitie al onderschreven hebben, nog eens in hun omgeving te vragen aan buren en kennissen, die nog niet ondertekend hebben, de moeite te nemen om dit te doen.

Hit Counter